Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 20.10.2020 klo 16.30 Original Sokos Hotel Presidentissä, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki, Kaarlo kokoustila.

Vuoden 2019 toimintakertomus hyväksyttiin, tilinpäätös ja tilintarkastus-kertomus ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille. Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin vuodelle 2021. Hallituksen jäseniksi vuosille 2021-2023 valittiin seuraavasti: Toini Tissari, Espoo, varajäsen Tuula Liukko, Korpilahti; Arto Tampio, Kuhmo, varajäsen Seppo Niskanen, Kajaani; Kirsi Romo, Lahti, varajäsen Anita Nurttila, Espoo. Kokouksessa läsnä 11 Kirkonpalvelijat ry:n jäsentä sekä toiminnanjohtaja Paula Aaltonen sekä järjestöasiantuntija Ilona Lehmus. Vuoden Kirkonpalvelijaksi ei valittu ketään.

Sihteeri KP