Osallistu tutkimukseen, jossa Tampereen yliopiston tutkija Minna Leinonen tutkii Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa https://projects.tuni.fi/sites-fi/ ongelmallisia vuorovaikutustilanteita ja niistä kertomista.

Hän tarkastelee ev.lut. kirkon työntekijöiden kokemuksia, ja haluaa tavoittaa Kirkonpalvelijat ry:n jäsenistöä mukaan tutkimushaastatteluihin. Tutkimus raportoidaan tavalla, josta yksittäiset työntekijät eivät ole tunnistettavissa.

Haastattelukutsu ja lisätiedot teemoista https://projects.tuni.fi/sites-fi/ajankohtaista/

Tavoitteena on saada haastattelut tehtyä tämän syksyn aikana.

 

Yhteistyöterveisin Minna Leinonen