Kirkon alat ry:n edunvalvonnan
tavoitteena on

  • Edustaa jäseniään työmarkkinaneuvotteluissa sekä edistää heidän asemaansa ja oikeusturvaansa työelämässä
  • Pyrkii tasapuolisesti parantamaan kaikkien jäsentensä palkkausta ja muita palvelus-suhteen ehtoja, vahvistamaan heidän ammatti-identiteettiään ja rohkaisemaan jäseniään niin, että ammatillinen järjestäytyminen ja työelämän oikeuksista huolehtiminen tulevat luonnolliseksi ja hyväksytyksi osaksi kirkollisten työpaikkojen elämää.
  • Kirkon alat perustaa toimintansa kristilliselle arvopohjalle. Päätöksenteko perustuu parhaaseen saatavissa olevaan tietoon ja hyville hallinnollisille käytännöille.

Kirkon alat taskukalenteri jaetaan jäsenille vuosittain. Se on Kirkon alat ry:n laaja tietopaketti. Kirkon alat on julkaissut oppaan Kirkon töissä yhdessä Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI ry kanssa. Se on palvelussuhdeopas kirkkojen ja kristillisten järjestöjen tehtävissä toimiville. Kirkon töissä -lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
 

Kirkonpalvelijoiden edustus
Kirkon alat ry:ssä 2016–2018

Kirkon alat ry:n hallituksen jäsenet: 

Antti Ruuskanen, Espoo, puh. 040 500 1694,
antti.ruuskanen(at)evl.fi 

Varajäsen: Kristiina Sanaksenaho, Oulu, puh. 040 515 7538,
kristiina.sanaksenaho(at)evl.fi 

Kari Hartikainen, Kuopio, puh. 050 520 7003,
kirkonpalvelijat(at)kolumbus.fi 

Varajäsen: Arja Auranen, Hollola , puh. 040 541 9123,
arja.auranen(at)evl.fi

Valinnat Kirkon alat ry:n edustajistoon

Kolmivuotiskaudeksi 2016–2018 valitut edustajat (6) ja henkilökohtaiset varaedustajat

Varsinaiset / Varaedustajat

Jukka Kaukaoja, Vaasa / Arja Auranen, Hollola

Hannu Korhonen, Kuopio / Osmo Nissi, Hämeenlinna (eläkkeellä)

Arto Tampio, Kuhmo / Taito Aho, Rusko (eläkkeellä)

Väinö Kokkonen, Oulu / Kristiina Sanaksenaho, Oulu

Ami Haapaniemi, Mikkeli / Toini Tissari, Espoo

Arvo Katajamäki, Mikkeli / Timo Lehto, Tampere