Kirkon alat ry:n edunvalvonnan
tavoitteena on

  • Edustaa jäseniään työmarkkinaneuvotteluissa sekä edistää heidän asemaansa ja oikeusturvaansa työelämässä
  • Pyrkii tasapuolisesti parantamaan kaikkien jäsentensä palkkausta ja muita palvelus-suhteen ehtoja, vahvistamaan heidän ammatti-identiteettiään ja rohkaisemaan jäseniään niin, että ammatillinen järjestäytyminen ja työelämän oikeuksista huolehtiminen tulevat luonnolliseksi ja hyväksytyksi osaksi kirkollisten työpaikkojen elämää.
  • Kirkon alat perustaa toimintansa kristilliselle arvopohjalle. Päätöksenteko perustuu parhaaseen saatavissa olevaan tietoon ja hyville hallinnollisille käytännöille.

Kirkon alat taskukalenteri jaetaan jäsenille vuosittain. Se on Kirkon alat ry:n laaja tietopaketti. Kirkon alat on julkaissut oppaan Kirkon töissä yhdessä Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI ry kanssa. Se on palvelussuhdeopas kirkkojen ja kristillisten järjestöjen tehtävissä toimiville. Kirkon töissä -lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
 

Kirkonpalvelijoiden edustus
Kirkon alat ry:ssä 2019–2021

Kirkon alat ry:n hallituksen puheenjohtaja:

Antti Ruuskanen, Espoo, puh. 040 500 1694
antti.ruuskanen(at)evl.fi

Kirkon alat ry:n hallituksen jäsenet: 

Kari Hartikainen, Kuopio, puh. 050 520 7003,
kirkonpalvelijat(at)kolumbus.fi 
Varajäsen: Arja Auranen, Hollola, puh. 040 541 9123,
arja.auranen(at)evl.fi

Maarit Ilonen, Seinäjoki, puh. 050 339 2903
maarit.ilonen(at)evl.fi

Valinnat Kirkon alat ry:n edustajistoon

Kolmivuotiskaudeksi 2019–2021 valitut edustajat (6) ja henkilökohtaiset varaedustajat

Varsinaiset / Varaedustajat

Arja Auranen, Hollola / Timo Lehto, Tampere

Maarit Ilonen, Seinäjoki / Toini Tissari, Espoo

Arto Tampio, Kuhmo / Seppo Niskanen, Kajaani

Harri Kosola, Seinäjoki / Hannu Korhonen, Kuopio

Ami Haapaniemi, Mikkeli / Jouni Honkanen, Kouvola