YLEISTÄ TIETOA KIRKONPALVELIJAT RY:STÄ

Ammattiyhdistystoiminta on osa ammattia. Hyvä ammattitieto ja taito ovat toki edellytys työn teolle, mutta kirkossakaan ei työnteko suju ilman hyviä työolosuhteita.

KP (Kirkonpalvelijat ry) tarjoaa erinomaisen vaikutuskanavan olemalla kirkon suurimman ammattiliiton Kirkon alat ry:n jäsenyhdistys.

KP korostaa kaikkien kirkon työntekijöiden keskinäistä yhteyttä. Erilainen koulutus ja erilaiset tehtävät eivät saa johtaa siihen, että kukin ryhmä ajattelee vain omaa etuaan.

KP:n tavoitteena on saavuttaa kaikkien edut huomioiva kokonaisratkaisu. Tähän ei ole mahdollisuutta muuten kuin istumalla samassa neuvottelupöydässä. Kirkon alat on ainoa ammattiliitto, johon jokaisella kirkon työntekijällä on käytännössä mahdollisuus kuulua.

Kirkonpalvelijat ry

  • valvoo jäsentensä ammatillisia ja taloudellisia etuja
  • vaikuttaa jäsentensä yhteiskunnallisen aseman ja oikeuksien kehittämiseen
  • edistää jäsenten yhteenkuuluvuutta, yhteistoimintaa ja keskinäistä vastuuntuntoa
  • edistää sosiaalista ja juridista samanarvoisuutta Suomen evankelisluterilaisen kirkon ja kirkollisten järjestöjen työntekijäkunnan piirissä
  • antaa lausuntoja ja asiantuntija-apua, sekä ryhtyy muihin vastaavanlaisiin toimenpiteisiin jäsentensä asemaa, oikeuksia tai alaa koskevissa tai muissa jäsenille tärkeissä yhteisissä asioissa
  • järjestää kokouksia, koulutus-, neuvottelu-, ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa jäsenyhdistyksen ja Kirkon alat ry:n tarkoitusperiä selvittävää tiedotustoimintaa sekä jäsenten neuvontaa edunvalvontaan ja ammattiin liittyvissä asioissa
  • järjestää jäsenilleen tilaisuuksia keskinäiseen kanssakäymiseen, virkistykseen sekä liikuntaan
  • edistää hyviä neuvottelusuhteita jäsentensä työnantajiin

KP:n jäsen voi osallistua liiton toimintaan ja sen sekä jäsenyhdistysten että alueyhdistysten järjestämiin koulutus- ja virkistystilaisuuksiin.

YHTEYSTIEDOT

PL 421, 70101 KUOPIO
puh. 050 5207003
e-mail: kirkonpalvelijat(at)kolumbus.fi

Tähän osoitteeseen voit lähettää
palautetta, kysymyksiä ja toiveita.