Tietoa Kirkonpalvelijat ry. jäsenyhdistyksestä ja kirkonpalvelijan työstä

Yhdistys juhlii 90-vuotisjuhliaan Hämeenlinnassa 25.-26.6.2024.  Kirkonpalvelijat ry on perustettu 20.11.1934 Helsingissä. Yhdistys on Kirkon alat ry:n jäsen, joka on perustettu v. 1957.

Kirkonpalvelijat ry:n jäsenet työskentelevät mm. seurakuntien ja seurakuntayhtymien emäntinä, siivoojina, hautausmaan hoitajina, seurakuntamestareina,
suntioina, vahtimestareina ja ylivahtimestareina.

Yhdistyksessä on jäseniä 31.12.2023 yhteensä 1267. Yhdistys on Kirkon alat ry:n suurin ja nopeimmin kasvava jäsenyhdistys.

Kirkonpalveluskunta edustaa laajaa ammatillista kirjoa. Alalla toimivat ovat jumalanpalveluksissa ja kirkon pyhissä toimituksissa avustavia kirkon ammattilaisia samoin kuin kiinteistö-, ja puisto- ja hautausmaa-alan sekä ruokahuollon ammattityöntekijöitä. Kirkonpalvelutehtävissä oli alkuun pääasiassa vain miehiä. Tällä hetkellä kirkonpalvelijoista on noin kaksi kolmasosa naisia.

Yhdistys julkaisee jäsenilleen Kirkonpalwelija-lehteä, joka perustettiin v. 1953. Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Lue lisää yhdistyksestä täältä.

Yhdistys kuuluu Kirkon alat -ammattiliittoon ja on yksi sen suurimmista jäsenyhdistyksiä.

Kirkonpalvelijan tehtävänä on luoda puitteet, jotka antavat ihmisille mahdollisuuden hiljentymiseen ja armollisen Jumalan kohtaamiseen. Kirkonpalvelija toimii jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa. Hän valmistaa puitteet jumalanpalveluksille ja muille kirkollisille tilaisuuksille sekä vastaa näiden tilaisuuksien toimivuudesta ja järjestyksestä.

Kirkonpalvelija vastaa seurakuntien kiinteistöjen ja niiden käyttäjien turvallisuudesta. Kirkonpalvelija hoitaa seurakuntien tiloja, tekstiilejä ja esineistöjä sekä huolehtii niiden puhtaanapidosta. Tehtäviin voi kuulua myös hautausmaiden hoitaminen ja hautaamiseen liittyvät toimenpiteet. Kahvi- ja ruokatilaisuuksien järjestäminen sekä toimiminen lähiesimiestehtävissä voivat olla myös kirkonpalvelijan tehtävinä. Kirkonpalvelijan työ on palveluammatti, jossa tarvitaan vuorovaikutus-, ohjausja arviointitaitoja.

Kirkonpalvelija noudattaa työssään kristillisen lähimmäisenrakkauden periaatteita. Keskeisinä ammattitaitovaatimuksina ovat asiakaslähtöisyys, empaattisuus, hienotunteisuus, hyvä käytös, kuuntelemisen taito, palvelualttius, tasapuolisuus, vaitiolovelvollisuuden noudattaminen ja vastuullisuus.

KOULUTUSPÄIVÄT

Hämeenlinnassa 2024
Ilmoittaudu mukaan!
Sivut päivitetty 12.6.2024
Mari Antila.

Uusi puheenjohta Mari Antila aloitti puheenjohtajana 1.7.2023. Hän on työssä suntio-vahtimestarina Keski-Lahden seurakunnan Ristinkirkossa.