KIRKON ALAT RY:N EDUNVALVONNAN
TAVOITTEENA ON

  • Edustaa jäseniään työmarkkinaneuvotteluissa sekä edistää heidän asemaansa ja oikeusturvaansa työelämässä
  • Pyrkii tasapuolisesti parantamaan kaikkien jäsentensä palkkausta ja muita palvelus-suhteen ehtoja, vahvistamaan heidän ammatti-identiteettiään ja rohkaisemaan jäseniään niin, että ammatillinen järjestäytyminen ja työelämän oikeuksista huolehtiminen tulevat luonnolliseksi ja hyväksytyksi osaksi kirkollisten työpaikkojen elämää.
  • Kirkon alat perustaa toimintansa kristilliselle arvopohjalle. Päätöksenteko perustuu parhaaseen saatavissa olevaan tietoon ja hyville hallinnollisille käytännöille.

Kirkon alat taskukalenteri jaetaan jäsenille vuosittain. Se on Kirkon alat ry:n laaja tietopaketti. Kirkon alat on julkaissut oppaan Kirkon töissä yhdessä Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI ry kanssa. Se on palvelussuhdeopas kirkkojen ja kristillisten järjestöjen tehtävissä toimiville. Kirkon töissä -lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

KIRKONPALVELIJOIDEN EDUSTUS KIRKON ALAT RY:SSÄ 2022-2024

Kirkon alat ry:n hallituksen puheenjohtaja:

Antti Ruuskanen, Espoo, puh. 040 500 1694
antti.ruuskanen(at)evl.fi

Kirkon alat ry:n hallituksen jäsenet: 

Kari Hartikainen, Kuopio, puh. 050 520 7003,
kirkonpalvelijat(at)kolumbus.fi
Varajäsen: Arja Auranen, Hollola, puh. 040 541 9123,
arja.auranen(at)evl.fi

Harri Kosola, Seinäjoki puh. 050 362 0059
harri.kosola(at)evl.fi
Varajäsen: Mari Antila puh. 040 834 413
mari.antila(at)evl.fi

VALINNAT KIRKON ALAT RY:N EDUSTAJISTOON

Kolmivuotiskaudeksi 2022–2024 valitut edustajat (6) ja henkilökohtaiset varaedustajat

Varsinaiset / Varaedustajat

Timo Lehto, Tampere /
2. varaedustaja Väinö Kokkonen, Oulu

Anita Nurttila, Espoo /
1. varaedustaja Tuula Liukko, Korpilahti

Kirsi Romo, Lahti /
1. varaedustaja Jouni Honkanen, Pilkanmaa
2. varaedustaja Björn Ståhl, Porvoo

Anja Kunnari, Sotkamo /

Jaakko Karhu, Ylikiiminki /
1. varaedustaja Nina Pusa, Raisio
2. varaedustaja Sami Lehtimäki, Seinäjoki

Tuija Pettersson, Turku /
2. varaedustaja Irma Muilu, Seinäjoki