KIRKON ALAT RY:N EDUNVALVONNAN
TAVOITTEENA ON

  • Edustaa jäseniään työmarkkinaneuvotteluissa sekä edistää heidän asemaansa ja oikeusturvaansa työelämässä
  • Pyrkii tasapuolisesti parantamaan kaikkien jäsentensä palkkausta ja muita palvelus-suhteen ehtoja, vahvistamaan heidän ammatti-identiteettiään ja rohkaisemaan jäseniään niin, että ammatillinen järjestäytyminen ja työelämän oikeuksista huolehtiminen tulevat luonnolliseksi ja hyväksytyksi osaksi kirkollisten työpaikkojen elämää.
  • Kirkon alat perustaa toimintansa kristilliselle arvopohjalle. Päätöksenteko perustuu parhaaseen saatavissa olevaan tietoon ja hyville hallinnollisille käytännöille.

Kirkon alat taskukalenteri jaetaan jäsenille vuosittain. Se on Kirkon alat ry:n laaja tietopaketti. Kirkon alat on julkaissut oppaan Kirkon töissä yhdessä Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI ry kanssa. Se on palvelussuhdeopas kirkkojen ja kristillisten järjestöjen tehtävissä toimiville. Kirkon töissä -lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

KIRKONPALVELIJOIDEN EDUSTUS KIRKON ALAT RY:SSÄ 2019-2021

Kirkon alat ry:n hallituksen puheenjohtaja:

Antti Ruuskanen, Espoo, puh. 040 500 1694
antti.ruuskanen(at)evl.fi

Kirkon alat ry:n hallituksen jäsenet: 

Kari Hartikainen, Kuopio, puh. 050 520 7003,
kirkonpalvelijat(at)kolumbus.fi
Varajäsen: Arja Auranen, Hollola, puh. 040 541 9123,
arja.auranen(at)evl.fi

Harri Kosola, Seinäjoki puh. 050 362 0059
harri.kosola(at)evl.fi
Varajäsen: Toini Tissari, Espoo puh. 050 560 7560
toini.tissari(at)evl.fi

VALINNAT KIRKON ALAT RY:N EDUSTAJISTOON

Kolmivuotiskaudeksi 2019–2021 valitut edustajat (6) ja henkilökohtaiset varaedustajat

Varsinaiset / Varaedustajat

Arja Auranen, Hollola /
1. varajäsen Timo Lehto, Tampere
2. varajäsen Väinö Kokkonen, Oulu

Kirsi Romo, Lahti /
1. varajäsen Toini Tissari, Espoo
2. varajäsen Anita Nurttila, Espoo

Arto Tampio, Kuhmo /
1. varajäsen Seppo Niskanen, Kajaani
2. varajäsen Anja Kunnari

Markku Heikkonen, Kuopio

Ami Haapaniemi, Mikkeli /
1. varajäsen Jouni Honkanen, Kouvola
2. varajäsen Nina Pusa, Turku

Jaakko Karhu, Ylikiiminki /
1. varajäsen Mari Antila, Lahti