Vuosikokous pidettiin 28.6.2022 klo 16.30
Radisson Blue Marina Palace Hotellissa
Linnankatu 32, Turku

Puheenjohtaja Harri Kosola
Sihteeri Kari Hartikainen

Kirkonpalvelijat ry:n hallitus

Toini Tissari jäi eläkkeelle 1.11.2022. Toini Tissarin varajäsen hallituksessa on Tuula Liukko Korpilahdelta, hänet kutsutaan hallituksen jäseneksi ajalle 1.11.2022–31.12.2023. Toni Tissarin tilalle Kirkon alat edustajistoon esitetään 1. varajäsen Anita Nurttila ajalle 1.11.2022– 31.12.2024.

Kirkonpalvelijat ry:n hallituksen työvaliokunnan jäseneksi valittiin Mari Antila Lahdesta ajalle 28.6.2022–2023.

Harri Kosolalle Kirkon alat ry:n hallitukseen varahenkilöksi esitetään Kirkon alat edustajistolle Mari Antila ajalle 1.11.2022–31.12.2024.

Arto Tampio jää eläkkeelle 1.1.2023, Arto Tampion tilalle Kirkon alat edustajistoon esitetään 1. varajäsen Anja Kunnari Sotkamosta ajalle 1.1.2023–31.12.2024.

Ari Haapoja jäi eläkkeelle 1.12.2022, Ari Haapojan varajäsen hallituksessa on Björn Ståhl Porvoosta. Hänet kutsutaan hallituksen jäseneksi ajalle 1.12.2022– 31.12.2024.

Kirkonpalvelijat ry:n vuosikokous pidettiin 28.6.2022.

Vuoden 2021 toimintakertomus hyväksyttiin, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin vuodelle 2023.

Hallituksen jäseniksi vuosille 2023–2025 valittiin Mari Antila Lahdesta, Arja Auranen Hollolasta ja Kari Hartikainen Kuopiosta.

Varajäseniksi valittiin Timo Lehto Tampereelta, Jouni Honkanen Pilkanmaalta ja Väinö Kokkonen Oulusta.

Arto Tampio jää eläkkeelle 1.1.2023 hän tilalleen hallitukseen valittiin Anja Kunnari Sotkamosta ja hänen varajäsenekseen Maarit Vesterinen Espoosta ajalle 1.1.– 31.12.2023, jotta hallitus on täysilukuinen.

Toini Tissarin tilalle Kirkon alat ry:n edustajistoon valittiin 1.varajäsen Anita Nurttila Espoosta ajalle 1.11.2022–31.12.2024.

Harri Kosolan Kirkon alat ry:n hallituksen varahenkilönä Kirkon alat ry:n edustajistossa toimii Mari Antila ajalla 1.11.2022-31.12.2024.

Sihteeri Kp